ပူးတွဲ (၁)

 

အစားအသောက်လိုင်စင်အုပ်စုအောက်တွင် ခွင့်ပြုလျှက်ရှိသောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

စဉ်

လုပ်ငန်းအုပ်စုအမျိုးအစား အမည်

1

ကြေးအိုးဆိုင်

2

ခေါက်ဆွဲဆိုင်များ(ရှမ်း၊ဆီချက်၊ရိုးရိုး)

3

ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်

4

စားသောက်ဆိုင်(ရိုးရိုး)

5

စားသောက်ဆိုင်(အရက်/ဘီယာတွဲ)

6

တရုတ်အစားအစာဆိုင်

7

တိုင်းရင်းသားရိုးရာအစားအစာ

8

ထမင်းဆိုင်

9

ဒံပေါက်ဆိုင်

10

ထိုင်းအစားအစာနှင့်အကင်

11

မုန့်/အအေးရောင်း

12

မြန်မာထမင်းဆိုင်

13

ရခိုင်မုန့်တီ+အအေး

14

လ္ဘက်ရည်ဆိုင်/ကဖီး

15

သစ်သီးမျိုးစုံဆိုင်

16

အရှေ့တိုင်း/အနောက်တိုင်းအစားအစာများ

17

အသားကင်/အသားကြော်ရောင်း

18

အသေးစားစားသောက်ဖွယ်ရာများ

 


Back to Top