လုပ်ငန်းလိုင်စင်အုပ်စုအောက်တွင် ခွင့်ပြုလျှက

ပူးတွဲ (၂)

 

်ရှိသောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

စဉ်

လုပ်ငန်းအုပ်စုအမျိုးအစား အမည်

1

Internet ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း

2

ကင်မရာနှင့် စပ်ဆက်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်/ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်း

3

ကတ္တားပြုပြင်/ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

4

ကတ္ထူစက္ကူလုပ်ငန်း

5

ကတ်ဆက်၊ရေဒီယို၊တီဗွီ၊ဗွီဒီယို ပြုပြင်လုပ်ငန်း

6

ကလေးကစားစရာပစ္စည်းရောင်းလုပ်ငန်း

7

ကားဆေးမှုတ်

8

ကားပစ္စည်းအရောင်း

9

ကားရေဆေးဆီထိုးနှင့်စက်ပေါ်လစ်တိုက်လုပ်ငန်း

10

ကားအရောင်းပြခန်း*

11

ကားအလှဆင်လုပ်ငန်း

12

ကိတ်မုန့်နှင့်အအေးမျိုးစုံထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း

13

ကိုယ်ကာယအထောက်အကူပြုပစ္စည်းနှင့် ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

14

ကိုယ်ကာယအလှသင်တန်း

15

ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း(မူလတန်း/အလယ်တန်း/အထက်တန်း)

16

ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူ/ပို့ဆောင်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း

17

ကုန်မာနှင့် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်း

18

ကုန်မျိုးစုံနှင့်အထွေထွေရောင်းလုပ်ငန်း

19

ကော်/ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းရောင်း

20

ကော်စေ့နှင့် ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

21

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း

22

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသင်တန်း

23

ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်/ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

24

ကျွမ်းကျင်မှုအတတ်ပညာဆိုင်ရာသင်တန်း

25

ကြေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

26

ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများ

27

ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်/ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

28

ကွမ်း/ကွမ်းသီးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

29

ခန်းဆီးလိုက်ကာ​လုပ်ငန်း

30

ခန်းမငှားရမ်းခြင်းနှင့်အထွေထွေပစ္စည်းငှားရမ်းအလှဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း

31

ခရီးသွားလက်မှတ်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

32

ခေါင်ရည်နှင့်အရက်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ထုတ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း

33

ဂတ်(စ်)ဓါတ်ငွေ့ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

34

ဂတ်(စ်)မီးဖိုနှင့်အပိုပစ္စည်းရောင်း/၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

35

ဂေါက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

36

စက္ကူဖြတ်လုပ်ငန်း

37

စက္ကူနှင့်စာရေးကိရိယာထုတ်လုပ်ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

38

စက်/ယာဉ် ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်း

39

စက်ကိရိယာနှင့်အပိုပစ္စည်းပြုပြင်/ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

40

စက်ချုပ် / ဇာထိုး/ပန်းထိုးလုပ်ငန်း

41

စက်ဘီးနှင့်အပိုပစ္စည်းပြုပြင်/ထုတ်လုပ်ရောင်းခြင်းလုပ်ငန်း

42

စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း

43

စက်ရုံ/အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းများ(MIC)

44

စက်ရုံ/အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းများ(MIC)မဟုတ်

45

စတစ်ကာနှင့်တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန်း

46

စတိုးဆိုင်

47

စတီး၊မှန်နှင့်အလူမီနီယမ်၊သံပန်းသံတံခါးပြုလုပ် တပ်ဆင်ရောင်းချခြင်း

48

စာပေဖြန့်ချီရေးနှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း

49

စာရေးကရိယာဆိုင်

50

စားသောက်ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီခြင်း

51

စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

52

စိုက်ပျိုးရေးသုံပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

53

ဆန်/ဆီရောင်းဝယ်ရေး

54

ဆံပင်ညှပ်နှင့် မျက်နှာအလှပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

55

ဆံပင်ညှပ်ပစ္စည်းနှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းရောင်း

56

ဆိုင်ကယ်နှင့်ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းရောင်း

57

ဆိုင်းဘုတ်လုပ်ငန်း

58

ဆေးခန်း

59

ဆေးဆိုင်

60

ဆေးဆိုးပန်းရိုက်လုပ်ငန်း

61

ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

62

ဆေးရုံလုပ်ငန်း*

63

ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

64

တံဆိပ်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

65

တယ်လီဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပြုပြင်ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

66

တာယာရောင်း

67

တိရစ္ဆာန်ဆေးကုလုပ်ငန်း

68

တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

69

တိရိစ္ဆာန်အစားအစာ ထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

70

တိုင်းရင်းဆေးကုလုပ်ငန်း

71

တိုင်းရင်းဆေးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

72

တိုင်းရင်းဆေးရောင်းလုပ်ငန်း

73

တီဗွီနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း ကတ်ဆက်၊ဗွီဒီယို အခွေရောင်း/ငှားရမ်းခြင်း

74

ထင်း၊မီးသွေး၊သစ်တိုသစ်စရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

75

ထီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

76

ဓာတ်ပုံဆိုင်

77

ဓါး၊ ကတ်ကြေးသွေးလုပ်ငန်း

78

ဓါတ်ခွဲခန်းနှင့် ဓါတုဗေဒဆက်စပ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း

79

ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

80

ဓါတ်ငွေ့နှင့်စက်သုံးဆီထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း*

81

ဓါတ်ပုံ/ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းနှင့် အခြားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ

82

နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ

83

နာရီနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပြုပြင်/ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

84

နိဗ္ဗာန်ကုန်နှင့် သင်္ကန်းပရိက္ခရာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းရောင်း

85

ပစ္စည်းစုပုံလုပ်ငန်း

86

ပစ္စည်းသိုလှောင်လုပ်ငန်း

87

ပစ္စည်းအဟောင်းပြုပြင်ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

88

ပန်းချီ၊ပန်းပုလုပ်ငန်း

89

ပန်းထိမ်လုပ်ငန်း

90

ပရဆေးကုန်ကြမ်းသိုလှောင်ရုံလုပ်ငန်း

91

ပရိဘောဂထုတ်လုပ်/ရောင်းချလုပ်ငန်း

92

ပလပ်စတစ်ပိုက်/အိတ်ရောင်း

93

ပလပ်စတစ် Recycle လုပ်ငန်း

94

ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းရောင်း

95

ပုံနှိပ်စက်ပစ္စည်း

96

ပဲမျိုးစုံရောင်း

97

ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းများ

98

ဖန်စီပစ္စည်းရောင်း

99

ဖယောင်းပုဆိုး/ကော်ဇောရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

100

ဖိနပ်ထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်း

101

ဖူဆယ်ဘောလုံးကွင်း

102

ဖုန်းဆင်းကဒ်နှင့်ငွေဖြည့်ကဒ်ထုတ်လုပ်/ဖြန့်ဖြူးခြင်း

103

ဗောပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

104

ဘတ္ထရီနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်/ပြုပြင်ခြင်း

105

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်း

106

ဘာသာရေးဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းရောင်း

107

မိတ္တူ/ကွန်ပျူတာ/စာစီစာရိုက်၊ဗွီနိုင်း၊ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်း

108

မိသားစုအပန်းဖြေ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

109

မုန့် မျိုးစုံလုပ်ငန်း/မုန့်မျိုးစုံထုတ်ပိုးခြင်း/ထုတ်လုပ်ခြင်း

110

မျက်စိဆေးကုခန်း

111

 မျက်မှန်ရောင်း

112

မျက်မမြင်အကြောပြင်

113

မှန်အလူမီနီယမ်ဆိုင်နှင့်အထွေထွေပစ္စည်းဖြန့်ချီရောင်း

114

ယာဉ်နှင့် အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

115

ယာဉ်သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်း

116

ယာဉ်အထွေထွေပစ္စည်းရောင်း

117

ယာဉ်အထွေထွေပြုပြင်လုပ်ငန်း

118

ရုပ်မြင်သံကြားဆိုင်ရာ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

119

ရေခဲချောင်းဖြန့်ချီ

120

ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

121

ရေပိုက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပြုပြင်/ရောင်း၀ယ်

122

ရေမြုပ်၊မွေယာ၊ပရိဘောဂ၊ဆိုဖာ

123

ရေသန့်/ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

124

ရေသန့်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်

125

ရော်ဘာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ/ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း

126

ရွှေ / ငွေ /ပလက်တီနမ်ရောင်း/၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

127

လူသုံးကုန်အထွေထွေပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

128

လေအေးပေးစက်ရောင်း၀ယ်/ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

129

လျှပ်စစ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း

130

လျှပ်စစ်နှင့်ပတ်သက်သောပစ္စည်း​​​​ရောင်း

131

ဝါဂွမ်း၊ ချည်မျှင်နှင့် အထည်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

132

သင်္ဘောကျင်းနှင့်လွန်းတင်လုပ်ငန်း

133

သစ်ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

134

သစ်အချောထည်ထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း(MIC)

135

သံဖြတ်နှင့်သံဂဟေလုပ်ငန်း

136

သားရေနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်း

137

သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း

138

အကြောအဆစ်ကြွက်သားကုဆေးခန်း

139

အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း

140

အထည်ချုပ် (MIC မဟုတ်)

141

အထည်ချုပ်(MIC)*

142

အထည်ဆိုင်

143

အထည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားလုပ်ငန်း

144

အထွေထွေအကျိုးဆောင်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

145

အနုပညာလုပ်ငန်းနှင့်တူရိယာပစ္စည်းပြုပြင်/ရောင်းလုပ်ငန်း

146

အပန်းဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမ*(ကလေးကစားကွင်း)

147

အပ်ချုပ်စက်နှင့်အပိုပစ္စည်းရောင်း

148

အဖွဲ့လိုက်ဉာဏ်ရည်သုံးပဟေဠိဖြေရှင်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

149

အမှုန့်ကြိတ်နှင့်သန့်စင်မှုလုပ်ငန်း

150

အရက်/စီးကရက်၊ဆေးလိပ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်း

151

အလှကုန်ပစ္စည်းရောင်း/ဖြန့်ချီလုပ်ငန်း

152

အလှဆင်လုပ်ငန်းများ

153

အဝတ်အထည်နှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်း/သန့်စင်ခြင်း

154

အသင့်ဖျော်ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း

155

အအေးခန်းစက်ရုံ(MIC)*

156

အားကစားကွင်းလုပ်ငန်း

157

အားကစားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

158

အားကစားပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

159

အိတ်ချုပ်လုပ်ငန်း

160

အိတ်ရောင်းလုပ်ငန်း

161

အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း

162

အိမ်အသုံးအဆောင်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်/ရောင်းချလုပ်ငန်း

163

အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းရောင်း

 

Back to Top