လုပ်ငန်းလိုင်စင်အုပ်စုအောက်တွင် ခွင့်ပြုလျှက်ရှိသောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ

စဉ် လုပ်ငန်းအုပ်စုအမျိုးအစား အမည်
1 Internet ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း
2 ကင်မရာနှင့် စပ်ဆက်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်/ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်း
3 ကတ္တားပြုပြင်/ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
4 ကတ္ထူစက္ကူလုပ်ငန်း
5 ကတ်ဆက်၊ရေဒီယို၊တီဗွီ၊ဗွီဒီယို ပြုပြင်လုပ်ငန်း
6 ကလေးကစားစရာပစ္စည်းရောင်းလုပ်ငန်း
7 ကားဆေးမှုတ်
8 ကားပစ္စည်းအရောင်း
9 ကားရေဆေးဆီထိုးနှင့်စက်ပေါ်လစ်တိုက်လုပ်ငန်း
10 ကားအရောင်းပြခန်း*
11 ကားအလှဆင်လုပ်ငန်း
12 ကိတ်မုန့်နှင့်အအေးမျိုးစုံထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း
13 ကိုယ်ကာယအထောက်အကူပြုပစ္စည်းနှင့် ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
14 ကိုယ်ကာယအလှသင်တန်း
15 ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း(မူကြို/မူလတန်း/အလယ်တန်း/အထက်တန်း)
16 ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူ/ပို့ဆောင်ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
17 ကုန်မာနှင့် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်း
18 ကုန်မျိုးစုံနှင့်အထွေထွေရောင်းလုပ်ငန်း
19 ကော်/ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းရောင်း
20 ကော်စေ့နှင့် ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
21 ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း
22 ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသင်တန်း
23 ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်/ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
24 ကျွမ်းကျင်မှုအတတ်ပညာဆိုင်ရာသင်တန်း
25 ကြေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
26 ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများ
27 ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်/ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
28 ကွမ်း/ကွမ်းသီးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
29 ခန်းဆီးလိုက်ကာ​လုပ်ငန်း
30 ခန်းမငှားရမ်းခြင်းနှင့်အထွေထွေပစ္စည်းငှားရမ်းအလှဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း
31 ခရီးသွားလက်မှတ်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
32 ခေါင်ရည်နှင့်အရက်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ထုတ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း
33 ဂတ်(စ်)ဓါတ်ငွေ့ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း
34 ဂတ်(စ်)မီးဖိုနှင့်အပိုပစ္စည်းရောင်း/၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
35 ဂေါက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်
36 စက္ကူဖြတ်လုပ်ငန်း
37 စက္ကူနှင့်စာရေးကိရိယာထုတ်လုပ်ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
38 စက်/ယာဉ် ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်း
39 စက်ကိရိယာနှင့်အပိုပစ္စည်းပြုပြင်/ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
40 စက်ချုပ် / ဇာထိုး/ပန်းထိုးလုပ်ငန်း
41 စက်ဘီးနှင့်အပိုပစ္စည်းပြုပြင်/ထုတ်လုပ်ရောင်းခြင်းလုပ်ငန်း
42 စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း
43 စက်ရုံ/အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းများ(MIC)
44 စက်ရုံ/အလုပ်ရုံလုပ်ငန်းများ(MIC)မဟုတ်
45 စတစ်ကာနှင့်တံဆိပ်ရိုက်လုပ်ငန်း
46 စတိုးဆိုင်
47 စတီး၊မှန်နှင့်အလူမီနီယမ်၊သံပန်းသံတံခါးပြုလုပ် တပ်ဆင်ရောင်းချခြင်း
48 စာပေဖြန့်ချီရေးနှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း
49 စာရေးကရိယာဆိုင်
50 စားသောက်ကုန်ကြမ်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီခြင်း
51 စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
52 စိုက်ပျိုးရေးသုံပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
53 ဆန်/ဆီရောင်းဝယ်ရေး
54 ဆံပင်ညှပ်နှင့် မျက်နှာအလှပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
55 ဆံပင်ညှပ်ပစ္စည်းနှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းရောင်း
56 ဆိုင်ကယ်နှင့်ဆိုင်ကယ်အပိုပစ္စည်းရောင်း
57 ဆိုင်းဘုတ်လုပ်ငန်း
58 ဆေးခန်း
59 ဆေးဆိုင်
60 ဆေးဆိုးပန်းရိုက်လုပ်ငန်း
61 ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
62 ဆေးရုံလုပ်ငန်း*
63 ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
64 တံဆိပ်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
65 တယ်လီဖုန်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပြုပြင်ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
66 တာယာရောင်း
67 တိရစ္ဆာန်ဆေးကုလုပ်ငန်း
68 တိရစ္ဆာန်နှင့်တိရစ္ဆာန်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
69 တိရိစ္ဆာန်အစားအစာ ထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
70 တိုင်းရင်းဆေးကုလုပ်ငန်း
71 တိုင်းရင်းဆေးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
72 တိုင်းရင်းဆေးရောင်းလုပ်ငန်း
73 တီဗွီနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း ကတ်ဆက်၊ဗွီဒီယို အခွေရောင်း/ငှားရမ်းခြင်း
74 ထင်း၊မီးသွေး၊သစ်တိုသစ်စရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
75 ထီရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
76 ဓာတ်ပုံဆိုင်
77 ဓါး၊ ကတ်ကြေးသွေးလုပ်ငန်း
78 ဓါတ်ခွဲခန်းနှင့် ဓါတုဗေဒဆက်စပ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း
79 ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
80 ဓါတ်ငွေ့နှင့်စက်သုံးဆီထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း*
81 ဓါတ်ပုံ/ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းနှင့် အခြားဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ
82 နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
83 နာရီနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပြုပြင်/ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
84 နိဗ္ဗာန်ကုန်နှင့် သင်္ကန်းပရိက္ခရာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းရောင်း
85 ပစ္စည်းစုပုံလုပ်ငန်း
86 ပစ္စည်းသိုလှောင်လုပ်ငန်း
87 ပစ္စည်းအဟောင်းပြုပြင်ရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
88 ပန်းချီ၊ပန်းပုလုပ်ငန်း
89 ပန်းထိမ်လုပ်ငန်း
90 ပရဆေးကုန်ကြမ်းသိုလှောင်ရုံလုပ်ငန်း
91 ပရိဘောဂထုတ်လုပ်/ရောင်းချလုပ်ငန်း
92 ပလပ်စတစ်ပိုက်/အိတ်ရောင်း
93 ပလပ်စတစ် Recycle လုပ်ငန်း
94 ပိုက်နှင့်ပိုက်ဆက်ပစ္စည်းရောင်း
95 ပုံနှိပ်စက်ပစ္စည်း
96 ပဲမျိုးစုံရောင်း
97 ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းများ
98 ဖန်စီပစ္စည်းရောင်း
99 ဖယောင်းပုဆိုး/ကော်ဇောရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
100 ဖိနပ်ထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်း
101 ဖုန်းဆင်းကဒ်နှင့်ငွေဖြည့်ကဒ်ထုတ်လုပ်/ဖြန့်ဖြူးခြင်း
102 ဗောပစ္စည်းအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
103 ဘတ္ထရီနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်/ပြုပြင်ခြင်း
104 ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်း
105 ဘာသာရေးဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းရောင်း
106 မိတ္တူ/ကွန်ပျူတာ/စာစီစာရိုက်၊ဗွီနိုင်း၊ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်း
107 မိသားစုအပန်းဖြေ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
108 မုန့် မျိုးစုံလုပ်ငန်း/မုန့်မျိုးစုံထုတ်ပိုးခြင်း/ထုတ်လုပ်ခြင်း
109 မျက်စိဆေးကုခန်း
110  မျက်မှန်ရောင်း
111 မျက်မမြင်အကြောပြင်
112 မှန်အလူမီနီယမ်ဆိုင်နှင့်အထွေထွေပစ္စည်းဖြန့်ချီရောင်း
113 ယာဉ်နှင့် အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
114 ယာဉ်သိုလှောင်ခြင်းလုပ်ငန်း
115 ယာဉ်အထွေထွေပစ္စည်းရောင်း
116 ယာဉ်အထွေထွေပြုပြင်လုပ်ငန်း
117 ရုပ်မြင်သံကြားဆိုင်ရာ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
118 ရေခဲချောင်းဖြန့်ချီ
119 ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
120 ရေပိုက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းပြုပြင်/ရောင်း၀ယ်
121 ရေမြုပ်၊မွေယာ၊ပရိဘောဂ၊ဆိုဖာ
122 ရေသန့်/ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
123 ရေသန့်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်
124 ရော်ဘာနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ/ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း
125 ရွှေ / ငွေ /ပလက်တီနမ်ရောင်း/၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
126 လူသုံးကုန်အထွေထွေပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
127 လေအေးပေးစက်ရောင်း၀ယ်/ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
128 လျှပ်စစ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း
129 လျှပ်စစ်နှင့်ပတ်သက်သောပစ္စည်း​​​​ရောင်း
130 ဝါဂွမ်း၊ ချည်မျှင်နှင့် အထည်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
131 သင်္ဘောကျင်းနှင့်လွန်းတင်လုပ်ငန်း
132 သစ်ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
133 သစ်အချောထည်ထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း(MIC)
134 သံဖြတ်နှင့်သံဂဟေလုပ်ငန်း
135 သားရေနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်း
136 သွားနှင့်ခံတွင်းဆေးခန်း
137 အကြောအဆစ်ကြွက်သားကုဆေးခန်း
138 အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း
139 အထည်ချုပ် (MIC မဟုတ်)
140 အထည်ချုပ်(MIC)*
141 အထည်ဆိုင်
142 အထည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အခြားလုပ်ငန်း
143 အထွေထွေအကျိုးဆောင်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
144 အနုပညာလုပ်ငန်းနှင့်တူရိယာပစ္စည်းပြုပြင်/ရောင်းလုပ်ငန်း
145 အပန်းဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမ*(ကလေးကစားကွင်း)
146 အပ်ချုပ်စက်နှင့်အပိုပစ္စည်းရောင်း
147 အဖွဲ့လိုက်ဉာဏ်ရည်သုံးပဟေဠိဖြေရှင်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း
148 အမှုန့်ကြိတ်နှင့်သန့်စင်မှုလုပ်ငန်း
149 အရက်/စီးကရက်၊ဆေးလိပ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်/ရောင်းချခြင်း
150 အလှကုန်ပစ္စည်းရောင်း/ဖြန့်ချီလုပ်ငန်း
151 အလှဆင်လုပ်ငန်းများ
152 အဝတ်အထည်နှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်း/သန့်စင်ခြင်း
153 အသင့်ဖျော်ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း
154 အအေးခန်းစက်ရုံ(MIC)*
155 အားကစားကွင်းလုပ်ငန်း
156 အားကစားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ
157 အားကစားပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း
158 အိတ်ချုပ်လုပ်ငန်း
159 အိတ်ရောင်းလုပ်ငန်း
160 အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း
161 အိမ်အသုံးအဆောင်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်/ရောင်းချလုပ်ငန်း
162 အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းရောင်း


Back to Top