လိုင်စင်များလျှောက်ထားရာတွင် အချို့သောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက်

သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်/ထောက်ခံချက်များ

 

စဉ်        လုပ်ငန်းအမျိုးအစား                                             လိုအပ်သည့်ခွင့်ပြုလိုင်စင်ထောက်ခံချက်

၁။    ဆေးရုံ/ဆေးခန်း                                            ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၂။     အင်တာနက်လုပ်ငန်း                                      အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်အထောက်အထား

၃။    မွေးမြူရေးနှင့် အအေးခန်းလုပ်ငန်းများ              စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ခွင့်ပြုချက်

၄။    စားသောက်ဆိုင်(အရက်၊ဘီယာတွဲရောင်း)         အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက် (ယစ်မျိုးလိုင်စင်)

၅။    အရက်ပုလင်းသွင်းလုပ်ငန်း                              အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်(D.1.A) လိုင်စင်

၆။    အရက်ချက်စက်ရုံများ                                     အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

၇။    အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်                   အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

        ထုတ်ပိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ                                လက်မှတ် (FDA)

၈။    လူသုံးကုန်၊အလှကုန်နှင့်ဆေးဝါး                       အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

        ထုတ်လုပ်ခြင်း/ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းများ            လက်မှတ် (FDA)

၉။    တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်း                        တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၁၀။  ဓါတ်မြေသြဇာ၊ပိုးသတ်ဆေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေး        စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

        ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ

၁၁။  ဆပ်ပြာအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ် ခြင်း                       စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၁၂။  ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း     သံယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာန၏

                                                                           ခွင့်ပြုချက်

၁၃။  မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်း             စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

၁၄။  စက်မှု/လက်မှုလုပ်ငန်းငယ်များ                        ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၁၅။  စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ                                        စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ခွင့်ပြုချက်

၁၆။  သစ်အရောင်း/သစ်ခွဲစက်                                 သစ်ခွဲစက်လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်

၁၇။  အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှု                                    အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှု မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၁၈။  ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း                                           ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်(ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်)

၁၉။  ကားအရောင်းပြခန်း                                       စီးပွားရေးအကျိုးဆောင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ ထုတ်ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းဖွင့်လှစ်ခွင့်၊တိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြုချက်

၂၀။  ဗီဒီယိုနှင့် KTV လုပ်ငန်းများ                              ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ခွင့်ပြုချက်

၂၁။  မိတ္တူနှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ                               ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၂၂။   စက်သုံးဆီဆိုင်                                              စက်သုံးဆီသိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးခွင့်လိုက်စင် (က/ခ)၊ စက်သုံးဆီကန် တည်ဆောက်ခွင့်၊ တိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြုချက်

၂၃။  နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ           ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်MIC ခွင့်ပြုမိန့်

၂၄။  ရွှေဆိုင်/ပန်းထိမ်လုပ်ငန်းများ                           မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းဝင်လက်မှတ်

၂၅။  သင်္ဘောလွန်းကျင်းများ                                    လွန်းကျင်းမြေနေရာချထားသည့်ခွင့်ပြုချက် (ထွေ/အုပ်) လွန်းကျင်း

                                                                           မြေနေရာချထားသည့်ခွင့်ပြုချက် (ရေအရင်းအမြစ်)

၂၆။  ကမ်းနားသဲ၊ကျောက် စုပုံလုပ်ငန်း                     ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏

                                                                           ခွင့်ပြုချက်နှင့် မြေအသုံးချမှုခွင့်ပြုချက်

Back to Top