အထွေထွေ(လုပ်ငန်းအလိုက်လိုအပ်သည့်သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ထောက်ခံချက်)

၁။        လိုင်စင်များလျှောက်ထားရာတွင်အချို့သောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက်သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကြီးဌာနများ၏ခွင့်ပြုလိုင်စင်/ထောက်ခံချက်များ  လိုအပ်ပါသည်-

(ဥပမာအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါသည်)-

စဉ်

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

လိုအပ်သည့်ခွင့်ပြုလိုင်စင်ထောက်ခံချက်

၁။

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၂။

အင်တာနက်လုပ်ငန်း

အင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်အထောက်အထား

၃။

မွေးမြူရေးနှင့် အအေးခန်းလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ခွင့်ပြုချက်

၄။

စားသောက်ဆိုင် (အရက်၊ဘီယာတွဲရောင်း)

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက် (ယစ်မျိုးလိုင်စင်)

၅။

အရက်ပုလင်းသွင်းလုပ်ငန်း

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်(D.1.A) လိုင်စင်

၆။

အရက်ချက်စက်ရုံများ

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

၇။

အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ

အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက် လက်မှတ် (FDA)

၈။

လူသုံးကုန်၊ အလှကုန်နှင့် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်း/ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်းများ

အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက် လက်မှတ် (FDA)

၉။

တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ခြင်း

တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၁၀။

ဓါတ်မြေသြဇာ၊ပိုးသတ် ဆေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

၁၁။

ဆပ်ပြာအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ် ခြင်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၁၂။

ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း

သံယဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၁၃။

မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်း

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်

၁၄။

စက်မှု/လက်မှုလုပ်ငန်းငယ်များ

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၁၅။

စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ

စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ခွင့်ပြုချက်

၁၆။

သစ်အရောင်း/သစ်ခွဲစက်

သစ်ခွဲစက်လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်

၁၇။

အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှု

အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှု မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၁၈။

ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက် (ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်)

၁၉။

ကားအရောင်းပြခန်း

စီးပွားရေးအကျိုးဆောင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊

ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ပါမစ်

မော်တော်ယာဉ်အရောင်းဌာန မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (ကညန)

တိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြုချက်

၂၀။

ဗီဒီယိုနှင့် KTV လုပ်ငန်းများ

ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ခွင့်ပြုချက်

၂၁။

မိတ္တူနှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းများ

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုချက်

၂၂။

စက်သုံးဆီဆိုင်

စက်သုံးဆီသိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးခွင့်လိုက်စင် (က/ခ)၊ စက်သုံးဆီကန်တည်ဆောက်ခွင့်၊ တိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြုချက်

၂၃။

နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်MIC ခွင့်ပြုမိန့်

၂၄။

ရွှေဆိုင်/ပန်းထိမ်လုပ်ငန်း များ

မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းဝင်လက်မှတ်

၂၅။

သင်္ဘောလွန်းကျင်းများ

လွန်းကျင်းမြေနေရာချထားသည့်ခွင့်ပြုချက် (ထွေ/အုပ်) လွန်းကျင်းမြေနေရာချထားသည့်ခွင့်ပြုချက် (ရေအရင်းအမြစ်)

၂၆။

ကမ်းနားသဲ၊ကျောက် စုပုံလုပ်ငန်း

ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် မြေအသုံးချမှုခွင့်ပြုချက်

မှတ်ချက်။     Online ဖြင့် ဆောင်ရွက်၍ မရနိုင်သည့်အခါ   လုပ်ငန်းလိုင်စင်များအား သက်ဆိုင်ရာ

                   မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ  အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင်    လူကိုယ်တိုင်   သွားရောက်

                  လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Back to Top